KATMANLARI AÇMAK / UNFOLD

KATMANLARI AÇMAK / UNFOLD


Videoist'in Ankarada bulunan sanat mekanı Arte'de gerçekleştireceği sergisi "Katmanları Açmak / Unfold" başlığını taşıyor. Sergi 4 Nisan-6 mayıs 2017 Tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak. Sergi videonun arkaplanını temsil eden elektriksiz mecra ile birlikte videonun kavramsal ve dökümana dayalı dilsel yönüne odaklanıyor. Video Sanatı üreten sanatçıların yapıtlarının gelişiminin bir haritasını çıkarmak için videonun fişe takılmadan önceki süreci ile fişe takıldıktan sonrasını birlikte sergilecek olan sergi, bu bilginin tanıkları olarak çizimleri, metinleri ve objeleri, kısacası filmin oluşum aşamasındaki her materyali serginin ana malzemesi haline getiriyor. Videoist bu güne kadar kendinden organize bir sanat kolektifi olarak kuratöryel sistemin içinde çatlaklar yaratan bir tutum sergiledi. Yaptığı etkinliklerde, çağdaş sanat kurumlarının oluşturduğu dizgeleri geriye sarıp sanatçı merkezli olarak yeniden okumayı denedi ve Video sanatı aracılığı ile video özelinde çağdaş sanatın arka planı ve katmanlarını ortaya çıkarmaya çalıştı.

Videoist bu sergide Gülsün Karamustafa, Guy Ben-Ner, Benjamin Stumpf-Antje Feger, Khaled Hafez, Hera Büyükaşçıyan, Nancy Atakan, Yeni Anıt, Hülya Özdemir, TUNCA, Ferhat Özgür, İrem Tok, Kaya Hacaloğlu, Yıldız Doyran, Serdar Yılmaz, İnsel İnal gibi sanatçıları biraraya getirmenin yanı sıra yazınsal deneyime sahip iki isim olan, Fırat Arapoğlu ve Barış Acar'ı projeye dahil ederek küratöryel sistem öncesi sergi kolektivitesinin de altını çizmektedir.

Katmanları Açmak

Frederic Jameson, "Post Modernizm ya da Geç Kapitalizmin Mantığı" kitabında, video için ... herşey bir metin sayılabilir, öte yandan daha önce eserler sayılan nesneler şimdi, çeşitli metinlerarası ilişkiler, birbirini izleyen fragmanlar olarak...yeniden yorumlanabilir diyor ve aynı zamanda bir video yapıtın tek başına okunamayacağını söylüyordu. Oysa günümüz sanat sistemi ve ona bağlı olarak ortaya çıkan günümüz sanat özneleri, özneyi nesnelere çeviren ya da tersini yapan, öznelerin yönetimi ve nesnelerin muhafızlığına, (Madzoski) soyunmuştur. Aynı sanat özneleri çağdaş sanatın yeniden yorumlanabilir arkaplanlarını kökenlerinden kopartarak yeni anlatılar oluşturur. Videoist bu güne kadar kendinden organize bir sanat kolektifi olarak kuratöryel sistemin içinde çatlaklar yaratan bir tutum sergiledi. Yaptığı etkinliklerde, çağdaş sanat kurumlarının oluşturduğu dizgeleri geriye sarıp sanatçı merkezli olarak yeniden okumayı denedi ve Video sanatı aracılığı ile video özelinde çağdaş sanatın arkaplanı ve katmanlarını ortaya çıkarmaya çalıştı.

---

"Unfold: Katmanları Açmak" sergisi ile videoist, video'nun arkaplanını temsil eden elektriksiz mecra ile birlikte videonun kavramsal ve dökümana dayalı dilsel yönüne odaklanıyor. Unfold: In the book “Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism”, Frederic Jameson stated that everything can be counted as text, moreover, objects which were counted formerly as work of arts can now be interpreted as various intertextual relations, successive fragments and at the same time he suggested that a video composition cannot be read alone. Though today’s art system and arts subjects which are a product of today’s art system, converts subjects to objects or vice versa and it manages subjects and conserves objects (Madzoski). The very same art subjects can form new narratives by pulling off the roots of “re-interpretable” backgrounds of contemporary arts. Until today, Videoist, as a self-organized art collective, exhibited an attitude which created factures in curatorial system. In its activities, by rewinding the arrangements of modern arts institutions, it re-read them by centering on the artists and it tried to revealed layers and backgrounds of modern arts, particularly for video by video arts. By “Unfold” exhibition Videoist, focused on the conceptual and the documented- based, linguistic side of video with electroless course that represents the background of video.ARTE SANAT ; sanatın varoluş hakikatini sahiplenen bir duyarlıkla, yeni bir kimlik inşa etmek ve yeni olanaklar yaratmak düşüncesiyle, kurumsal yapısı temelinde kolektif işbirliğine dayalı bir oluşum hedeflemiştir.

BİZE ULAŞIN

  • Mutlukent Mah. Hekimköy Sit. 1920. Cad. No: 59 Çayyolu / Ankara / Türkiye
  • 0312 241 04 44
  • info@artesanat.org
  • Pazar-Pazartesi Hariç Her Gün 10:00 - 18:00 Saatleri Arasında Ziyaret Edilebilir.